Giải bài tập TOEIC #2: cách dùng Since

Cách dùng “since” trong tiếng Anh là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng mà người học TOEIC cần nắm vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng từ “since” và những quy tắc cơ bản liên quan đến nó.

Đầu tiên, “since” có thể được sử dụng để chỉ thời gian bắt đầu một sự việc. Khi sử dụng từ này, chúng ta thường đặt “since” trước một thời gian cụ thể hoặc một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: “I have been living in this city since 2010” (Tôi đã sống ở thành phố này từ năm 2010).

Ngoài ra, “since” cũng có thể được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “since + quá khứ đơn” để diễn tả sự việc đã xảy ra và vẫn tiếp tục trong quá khứ. Ví dụ: “She has been studying English since she was a child” (Cô ấy đã học tiếng Anh từ khi còn nhỏ).

Ngoài ra, “since” cũng có thể được sử dụng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do của một sự việc. Trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “since + mệnh đề” để diễn tả lý do hoặc nguyên nhân. Ví dụ: “Since it’s raining, we should stay at home” (Vì trời đang mưa, chúng ta nên ở nhà).

Cuối cùng, “since” cũng có thể được sử dụng để chỉ một điểm thời gian trong quá khứ. Trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “since + mốc thời gian” để diễn tả một điểm thời gian cụ thể trong quá khứ. Ví dụ: “I haven’t seen him since last week” (Tôi chưa gặp anh ấy từ tuần trước).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “since” không thể được sử dụng để chỉ thời gian trong tương lai. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng từ “from” thay vì “since”. Ví dụ: “I will be on vacation from next Monday” (Tôi sẽ đi nghỉ từ thứ Hai tuần sau).

Tổng kết lại, “since” là một từ quan trọng trong tiếng Anh và cần được sử dụng đúng cách để truyền đạt ý nghĩa chính xác. Hy vọng rằng những quy tắc cơ bản về cách sử dụng “since” đã được giải thích trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp này và cải thiện kỹ năng sử dụng từ vựng trong bài thi TOEIC.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899